• Objectiu aprovar Anglès 3 ESO

Objectiu aprovar Anglès 3 ESO

Autor/a: Corinne Touati Cohen-Coudar, Nicole Nemni-Nataf

Els quaderns de la col·lecció Objectiu Aprovar Anglés ESO pretenen reforçar i afermar els continguts i els estàndards essencials de l'àrea en cada curs.
Serveixen per:
* Assegurar de manera eficaç els aspectes teòrics i pràctics de la matèria en cada curs.
* Repassar els continguts apresos durant el curs escolar.
* Treballar sobre els estàndards d'aprenentatge avaluables.
* Complementar el treball del curs.

14,90€
  • ISBN: 978-84-9906-219-8
  • Pàgines: 102

Subscriu-te a la nostra newsletter